Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.86.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.86.2021 Budowa linii nn 0,4kV oświetlenia drogowego DW nr 786 w km 101+368 do km 101+66 w m. Ruda Strawczyn
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 27.09.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.