Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.99.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polska Spółka GazovnictAva Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kiełcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Polska Spółka GazovnictAva Sp. z o.o. w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Kiełcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.99.2021Budowa sieci gazowej w m. Kielce, ul. Ściegiennego. Odcinek gazociągu ś/c (250 kPa) dn90PE długości 25,0 ni w pasie drogowym drogi krajowej nr 73 w km 17+830
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
Brak sprzeciwu