Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

IR.II.7843.5.43.2019 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Kanału Sanitarnego w ul. Na Ługach, Kielce


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Lokalna Inicjatywa Inwestycyjna Budowy Kanału Sanitarnego w ul. Na Ługach, Kielce
Opis projektowanego obiektu/adres
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Na Ługach w Kielcach, km 192,728-192,739 LK nr 8, dz. nr 934/8, 934/9 obr. Kielce
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 10.10.2019r. zawiadomiono o braku sprzeciwu