Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

IR.II.7843.5.5.2021 - WYKAZ ZGŁOSZEŃ - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

WYKAZ ZGŁOSZEŃ

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Gmina Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski


Imię Nazwisko/ Nazwa Inwestora
Gmina Bodzechów, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Opis projektowanego obiektu/adres
IR.II.7843.5.5.2021 - budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej nN w obrębie DW nr 751, na działkach 44/8, 214/18, 271/2, obręb 23 Szewna, gm. Bodzechów.
Wniesienie sprzeciwu /data/
Informacja o braku sprzeciwu
W dniu 09.04.2021r. zawiadomiono o braku wniesienia sprzeciwu.