UWAGA! Składanie wniosków po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu! - Cudzoziemcy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Cudzoziemcy

Aktualnie znajdujesz się na:

UWAGA! Składanie wniosków po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu!

UWAGA !!!

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2016r. wnioski w sprawach:

  •  zezwoleń na pracę cudzoziemców,
  • jednolitych zezwoleń na pobyt i pracę dla cudzoziemców,
  • zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE

będą przyjmowane po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu konkretnego dnia i godziny złożenia wniosku.

 

Zapisy telefoniczne pod numerem telefonu 41 342 1668

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 14.00