Dokument potwierdzający stały pobyt obywatela UE - Cudzoziemcy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Cudzoziemcy

Aktualnie znajdujesz się na:

Dokument potwierdzający stały pobyt obywatela UE

   
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Cudzoziemców
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 68
fax: +48 (41) 342 14 66
Pokoje: pokój 522
Miejsce załatwienia sprawy: Budynek C, V piętro 
Telefon: 041 342 16 68

Pliki do pobrania