Wymiana karty pobytu cudzoziemca. - Cudzoziemcy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Cudzoziemcy

Aktualnie znajdujesz się na:

Wymiana karty pobytu cudzoziemca.

Opłaty:

50 PLN (100 PLN w przypadku zagubienia)

25 zł - ulga przysługuje cudzoziemcom, którzy:

- znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;

- których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej w Polsce;

- małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty nie ukończyli 16 lat.

Wpłaty nalezy dokonać w kasie Świętokrzysskiego Urzędu Wojewódzkiego lub na konto: 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce NBP Oddział Okręgowy Kielce

67 1010 1238 0853 4222 3100 0000

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Cudzoziemców
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 16 68
fax: +48 (41) 342 14 66
Pokoje: 522
Miejsce załatwienia sprawy: Budynek C, V piętro 
Telefon: 041 342 16 68