Zezwolenie na pobyt czasowy - Cudzoziemcy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Cudzoziemcy

Aktualnie znajdujesz się na:

Zezwolenie na pobyt czasowy

O udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można ubiegać się, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, z wyjątkiem zezwolenia na pobyt czasowy udzielanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.

Strona w przebudowie

 

OPŁATY SKARBOWE NA KONTO URZĘDU

                          MIASTA KIELCE:

 

Urząd Miasta Kielce

ING Bank Śląski S.A.

38105000996450900000000000

 

  • Zezwolenie na pobyt czasowy – 340 zł
  • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – 440 zł
  • Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową – 170 zł

Pliki do pobrania