Lokalizacja urzędu - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Lokalizacja urzędu

Lokalizacja urzęduLegenda:

Budynek A: Główny budynek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach -
siedziba władz Urzędu oraz większości wydziałów i oddziałów Urzędu. Tutaj także mieści się Biuro Obsługi Klienta.
Budynek B: Galeria "Okrąglak": sale konferencyjne, stołówka.
Budynek C2: Oddział Paszportów i Oddział ds. Cudzoziemców oraz Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności .

Adres:
Al. IX Wieków Kielc 3
25 516 Kielce

NIP 657-02-43-056
REGON 000514265