OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie Informujemy, że dzień 24.12.2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W zamian Urząd będzie pracował w dniu 15.12.2018r. (sobota). Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Inspektor Danych Osobowych - Inspektor Ochrony Danych - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI - ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

którego siedzibą jest Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

e-mail: wojewoda@kielce.uw.gov.pl tel. 41 3421115

 

wyznaczył z dniem 1 grudnia 2018r.

Inspektora Ochrony Danych - Agnieszkę Lesiak 

kontakt:

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce 

tel. 041 342 18 70

iod@kielce.uw.gov.pl