Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - Pozostałe sprawy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Pozostałe sprawy

Aktualnie znajdujesz się na:

Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Przedmiot sprawy: Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.
Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy: Złożenie podania zawierającego: imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce pracy, adres i telefon kontaktowy na opracowanym formularzu
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Finansów i Budżetu
Oddział Księgowości
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 13 49, 342 13 50
fax: +48 (41) 342 12 62
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Finansów i Budżetu
Oddział Księgowości
Numer pokoju:426
e-mail: wuttke@kielce.uw.gov.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek - piatek 7.30-15.30
Telefon:
  • +48 (41) 342 10 18
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii: Kierownik Oddziału Księgowości - Główny Ksiegowy - p. 427, tel: 342-18-90, przyjmuje codziennie w godzinach pracy urzędu.
Dyr. Wydziału Finansów i Budżetu - p. 431, tel. 342-13-49, przyjmuje codziennie po wcześniejszym ustaleniu terminu. 
Dyrektor Generalny - p. 229A, tel 342-11-47 przyjmuje codziennie po wcześniejszym ustaleniu terminu
Podstawa prawna:
  1. ustawa z dnia 17 grudnia 1998r.o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz. 1227 z późn.zm. )
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (tj. Dz.U. z 1989r. Nr 11, poz. 63 z późn. zm.),
  3. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2000r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z ubezpieczonymi i płatnikami składek w zakresie ustalania kapitału początkowego (Dz.U. Nr 72, poz. 846).

Pliki do pobrania