Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Nadanie obywatelstwa polskiego - Sprawy obywatelskie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Sprawy obywatelskie

Nadanie obywatelstwa polskiego

Przedmiot sprawy: Złożenie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej obywatelstwa polskiego
Dodatkowe informacje:

 

 

Warunki, jakie powinny zostać spełnione w celu załatwienia sprawy:

Cudzoziemcowi może nadać obywateltwo polskie Prezydent Rzeczypolspolitej Polskiej. Nadanie obywatelstwa polskiego następuje na wniosek cudzoziemca. Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.

  1. Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego - w załączeniu.
  2. Szczegółowe wymagania  - karta usług - w załączeniu.


Cudzoziemiec nabywa obywatelstwo polskie w dniu wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o nadaniu obywatelstwa polskiego.

Opłaty: Wolne od opłaty skarbowej.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
bud. C, V piętro
tel.: +48 (41) 342 11 03
fax: +48 (41) 342 14 33
Miejsce załatwienia sprawy: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego
Numer pokoju: 513 bud. C
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30 
Telefon: +48 (41) 342 11 20
Możliwość składania interwencji, wyrażania opinii i sugestii: Wszelkie interwencje, opinie oraz sugestie są przyjmowane przez Kierownika Oddziału Organizacyjnego i Nadzoru oraz Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców lub komórce organizacyjnej do spraw skarg w godzinach urzędowania.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dn. 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim,
  • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczyspospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego, wymogów dotyczących fotografii dołączanej do wniosku oraz wzorów aktu nadania obywatelstwa polskiego i zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego,
  • Ustawa z 09 września 2000. r. o opłacie skarbowej.
Uwagi: Wręczenie aktu nadania obywatelstwa polskiego jest organizowane przez Wojewodę w uroczystej formie.

Pliki do pobrania