Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. - Sprawy obywatelskie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Sprawy obywatelskie

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział ds. Nadzoru i Obywatelstwa Polskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: +48 (41) 342 11 03
fax: +48 (41) 342 14 33
Pokoje: Budynek C, pok. nr 534
Telefon: 41 342-12-25

Załączniki do strony