Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. - Sprawy obywatelskie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Sprawy obywatelskie