Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:120 - gwałtowne wzrosty stanów wody - Ostrzeżenia - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Ostrzeżenia

Aktualnie znajdujesz się na:

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:120 - gwałtowne wzrosty stanów wody

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:120

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 18:00 dnia 30.08.2020 do godz. 08:00 dnia 31.08.2020

Obszar: zlewnie: Nidy, Czarnej powyżej zb. Chańcza, Świśliny powyżej zb. Wióry oraz Kamiennej powyżej zb. Brodu Iłżeckie (świętokrzyskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 50%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach zurbanizowanych). W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa