Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia) - Ostrzeżenia - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Ostrzeżenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101 - wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia)

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 101 z dnia 23.02.2024

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 12:00 dnia 24.02.2024 do godz. 10:00 dnia 25.02.2024

Obszar: Nida od ujścia Czarnej Nidy do ujścia (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych, na Nidzie w Pińczowie spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody przy przekroczonym stanie ostrzegawczym.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Zmiana dotyczy obszaru i czasu obowiązywania.
 


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 101

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień: 2

Ważność: od godz. 10:38 dnia 23.02.2024 do godz. 12:00 dnia 24.02.2024

Obszar: zlewnia Nidy i Łagowicy (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowych prognozowane są wzrosty poziomu wody głównie w strefie stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Nidzie w Pińczowie wzrost nastąpi przy przekroczonym już stanie ostrzegawczym.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska ostrzeżenie może ulec zmianie.