OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 186 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej , Pilica} - Ostrzeżenia - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Ostrzeżenia

Aktualnie znajdujesz się na:

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 186 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej , Pilica}

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Zmiana ostrzeżenia Nr: 186 z dnia 11.07.2024

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 20:12 dnia 11.07.2024 do godz. 03:00 dnia 12.07.2024

Obszar: Wisła od ujścia Kamiennej do ujścia Zgłowiączki, Iłżanka, Radomka, Pilica, Świder, Jeziorka, Wkra, Bzura, Narew, Supraśl, Biebrza, Ełk, Lega, Pisa, Bug, Nurzec, Liwiec, Zgłowiączka, Łyna, Węgorapa, Leśna, Niemen (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Zmiana dotyczy czasu obowiązywania.
 


Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 186

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień: 1

Ważność: od godz. 10:00 dnia 11.07.2024 do godz. 23:00 dnia 11.07.2024

Obszar: Wisła od ujścia Kamiennej do ujścia Zgłowiączki, Iłżanka, Radomka, Pilica, Świder, Jeziorka, Wkra, Bzura, Narew, Supraśl, Biebrza, Ełk, Lega, Pisa, Bug, Nurzec, Liwiec, Zgłowiączka, Łyna, Węgorapa, Leśna, Niemen (kujawsko-pomorskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%

Uwagi: Ostrzeżenie wydane w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego występowania może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).