Ogłoszenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o ukazaniu się Programu "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2016" - Konkursy i dotacje (archiwum) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje (archiwum)

Ogłoszenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej o ukazaniu się Programu "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – edycja 2016"

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .
 
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.
 
Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 
 
Wnioski należy nadesłać listem poleconym do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r.lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim. 
 
Więcej informacji, w tym wzory wniosków aplikacyjnych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.