Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 3 lutego 2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku, dla podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej na terenie woj. świętokrzyskiego - Konkursy i dotacje (archiwum) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje (archiwum)