Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej ds. opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert z budżetu Wojewody na wpieranie realizacji zadań w obszarze pomocy społecznej w 2017 roku - Konkursy i dotacje (archiwum) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje (archiwum)