OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 66 - Burze z gradem X

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu ofert w ramach Programu Senior+ - edycja 2017 - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje