Ogłoszenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o twartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Ogłoszenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o twartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

     Szanowni Państwo!

     Uprzejmie informujemy, w 2014 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

 

Treść ogłoszenia o konkursie

Kryteria oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie