Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r. - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie finansowe projektów w ramach Programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) ogłasza  otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r. 

 

Pliki do pobrania