OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 64 - Oblodzenie Informujemy, że dzień 24.12.2018r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. W zamian Urząd będzie pracował w dniu 15.12.2018r. (sobota). Pomoc dla osób bezdomnych. Wojewoda Świętokrzyski informuje. Bezpłatna infolinia: 987. X

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

W dniu 13 lipca 2018 r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” dotyczący dofinansowania kosztów wynagradzania asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Łącznie na Program zaplanowano środki w wysokości do 80 mln. zł.

 

Zapotrzebowanie należy składać na druku załączonym na stronie MRPiPS do dnia 20 lipca 2018 r. (link do strony Ministerstwa dedykowanej Programowi asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)