Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

W dniu 13 lipca 2018 r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” dotyczący dofinansowania kosztów wynagradzania asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego. Łącznie na Program zaplanowano środki w wysokości do 80 mln. zł.

 

Zapotrzebowanie należy składać na druku załączonym na stronie MRPiPS do dnia 20 lipca 2018 r. (link do strony Ministerstwa dedykowanej Programowi asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej)