Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ogłoszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2020” dotyczącego dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagradzania asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje

Ogłoszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2020” dotyczącego dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagradzania asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii

Pliki do pobrania