Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Ogłoszenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o realizacji ,,Programu Asystent Rodziny na rok 2022”, dotyczącego dofinasowania dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny - Konkursy i dotacje - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Konkursy i dotacje