Zgodnie z Zarządzeniem nr 21 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej dzień 14 grudnia 2019r. będzie dniem pracy dla pracowników Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzki X

Wykaz NGO działających w obszarze pomocy społecznej - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wykaz NGO działających w obszarze pomocy społecznej