Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (zgodnie z KPA) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania (zgodnie z KPA)