Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel.: (41) 342 14 15, 342 11 56

fax: (41) 342 14 16

e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek – piątek, w godz. 07.30 – 15.30

 

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu znajduje się przy al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach (wejście obok wjazdu dla osób niepełnosprawnych - parter, budynek C I )


Wojewódzki Zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa świętokrzyskiego.

Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
Obsługę administracyjną Wojewódzkiego Zespołu w Kielcach  zapewnia  Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 


W skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:

  • przewodniczący,
  • sekretarz,
  • lekarze o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób orzekanych,
  • psychologowie,
  • pedagodzy,
  • doradcy zawodowi,
  • pracownicy socjalni.