OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 154 - Silny deszcz z burzami (stopień 1), Burze (stopień 2 i 1), Upał (stopień 2) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 194 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od Dęblina do ujścia Narwi, Pilica] Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 193 - gwałtowne wzrosty stanów wody [Wisła od ujścia Kamiennej do Dęblina, Pilica) Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 299 - gwałtowne wzrosty stanów wody [zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej) oraz Kamiennej] Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

adres: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

tel.: (41) 342 10 29, 342 11 06

fax: (41) 342 14 16

e-mail: wzon00@kielce.uw.gov.pl

Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu: dr n. hum. Sylwia Stoksik

tel.: (41) 342 11 06

Godziny pracy Zespołu:
poniedziałek – piątek, w godz. 07.30 – 15.30

 

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu znajduje się przy al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach (wejście obok wjazdu dla osób niepełnosprawnych - parter, budynek C I )


Wojewódzki Zespół jest organem II instancji, właściwym do rozpatrywania odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie województwa świętokrzyskiego.

Bezpośredni nadzór nad Zespołem sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 

W skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą:

  • przewodniczący,
  • sekretarz,
  • lekarze o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób orzekanych,
  • psychologowie,
  • pedagodzy,
  • doradcy zawodowi,
  • pracownicy socjalni.