Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Otwarty konkurs ofert w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2019 - Osoby bezdomne - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Osoby bezdomne