Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (ważna do 15 lipca 2019r.) - Baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Baza danych istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów i organizacji udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (ważna do 15 lipca 2019r.)

Pliki do pobrania