Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Ogłoszenie konkursu na projekty w ramach Programu Osłonowego MRPiPS Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" -edycja 2017 - Informacje o konkursach - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje o konkursach

Ogłoszenie konkursu na projekty w ramach Programu Osłonowego MRPiPS Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" -edycja 2017

Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" 2017

 

Ogłoszenie o konkursie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

 

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

 

Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 10 lutego 2017 r.

 

Pełną informację na temat ogłoszonego Programu Osłonowego znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie (link do strony)