Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wyniki programu osłonowego 2016 - Informacje o konkursach - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje o konkursach

Wyniki programu osłonowego 2016

Etap II: Wyniki oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - edycja 2016

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego uprzejmie informuje, iż w dniu 24 czerwca 2016 r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu: wspieranie jednostek  samorzadu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - edycja 2016. Dofinansowanie otrzymały 102 jednostki z całego kraju, w tym 4 z terenu województwa świętokrzyskiego: Miasto i Gmina Daleszyce, Gmina Radków, Gmina Sandomierz, Miasto i Gmina Końskie. Szczegółowe wyniki dla w/w jednostek znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Pełna lista rankingowa oraz wzory porozumień znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Link do informacji źródłowych poniżej:

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania--z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/programyprojekty/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2016-/

Szczegółowe informacje dotyczące procedury przystąpienia do realizacji projektu mogą Państwo uzyskać ze strony Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej nr tel. 22 661 12 77.

Etap I: Wyniki oceny formalnej etap wojewódzki -edycja 2016

Zakończono ocenę formalną wniosków nadesłanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach Programu Osłonowego: Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach tegorocznej edycji jednostki samorządu terytorialnego nadesłały 25 projektów. Po analizie projektów zespół oceniający w składzie: st. insp. woj. Grzegorz Trapcia, st. insp. woj. Sławomir Ciaś, insp. wojewódzki Anna Korcipa ze względu na braki formalne odrzucił 6 projektów. Pozytywnie oceniono 19 projektów, spośród których 15 z największą liczbą punktów wraz z rekomendacją Wojewody Świętokrzyskiego przekazano do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Ogłoszenie o konkursie

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .

W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 000 000 zł.

Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. 

Wnioski należy nadesłać listem poleconym do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 r.lub złożyć w powyższym terminie osobiście w Urzędzie Wojewódzkim. 

Więcej informacji, w tym wzory wniosków aplikacyjnych znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania--z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/programyprojekty/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2016-/

Pliki do pobrania