Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wyniki oceny formalnej projektów zgłoszonych w ramach konkursu: Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - etap wojewódzki - Informacje o konkursach - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje o konkursach

Wyniki oceny formalnej projektów zgłoszonych w ramach konkursu: Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - etap wojewódzki

Zakończono wstępną ocenę merytoryczną ofert nadesłanych w roku 2017, w ramach ogłoszonego przez MRPiPS Programu Osłonowego: Wspieranie jednsotek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szczegółowe informacje zawiera załączony poniżej protokół oceny oraz listy ofert, stanowiące załączniki do protokołu oceny.

 

Pliki do pobrania