Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wyniki Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - etap ministerialny (edycja 2017) - Informacje o konkursach - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl