Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wyniki oceny formalnej Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - etap wojewódzki (edycja 2018) - Informacje o konkursach - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl