Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Program Osłonowy "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2019 - Informacje o konkursach - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje o konkursach