OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE NR 184 - Opady marznące, Gęsta mgła Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Informacje o szkoleniach i konferencjach (wydarzeniach) - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Informacje o szkoleniach i konferencjach (wydarzeniach)

Informacje o szkoleniach i konferencjach (wydarzeniach)

W dniach 15-16 maja 2018 roku w ramach XXI Świętokrzyskich Dni Profilatyki w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano Panel szkoleniowy: "Jak uniknąć błędów w prowadzeniu Niebieskich Kart". Na panel składały się bloki tematyczne dot. trudnych momentów w realizacji procedury Niebieskie Karty, zadań wykonywanych w ramach procedury przez funkcjonariuszy Policji, współpracy kuratorów sądowych z zespołami interdyscyplinarnymi, budowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osadzonych sprawców przemocy oraz wyników kontroli prowadzonych przez służby wojewody w roku 2017. Spotkanie dedykowane było członkom zespołów interdyscyplinarnych, przedstawicielom ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek oświatowych, Policji, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Udział w powyższym przedsięwzięciu wzieło ok. 260 osób.

 

 

Poniżej publikujemy niektóre z materiałów prezentowanych podczas w/w spotkań. 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania