Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Materiały instruktażowe, zalecenia, procedury postepowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Materiały instruktażowe, zalecenia, procedury postepowania interwencyjnego w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie dla osób realizujących te zadania