Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 12 maja 2017r. ogłosił wyniki Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Programy, projekty - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Programy, projekty

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w dniu 12 maja 2017r. ogłosił wyniki Programu Osłonowego Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 12 maja 2017r. Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Programu Osłonowego na realizację projektów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W regionie świętokrzyskim dofinansowanie otrzymają następujące jednostki:

  1. Miasto i Gmina Daleszyce, której projekt zajął pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu i uzyskał 79,5 pkt
  2. Gmina Końskie (11 miejsce z liczbą punktów 76)
  3. Gmina Górno (miejsce 35 z pulą 72 pkt) 

Najwyżej oceniony projekt został dodatkowo uhonorowany nagrodą pienieżną Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w wysokości10 tys zł.
z przeznaczeniem na realizację działań związanych z realizowanym projektem.

Zestawienie wyników dla w/w jendostek znajdą Państwo w załączniku poniżej.

 

Pełne wyniki konkursu dostępne są na stronie MRPiPS w zakdładce Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie - Służby i instytucje realizujące zadania
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Programy/ projekty (link poniżej)

http://www.mpips.gov.pl/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-nowa/przedstawiciele-i-sluzby-realizujace-zawodowo-zadania--z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/programyprojekty/programu-oslonowego-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/

 

Uwaga !!!

Jednostki, ktorych projekty na etapie centralnym nie zostały zakwalifikowane do dofinansowania mogą skorzystać z procedury odwoławczej. Odwołanie należy przekazać do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego).

 

 

Pliki do pobrania