Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl