Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych w województwie świętokrzyskim - Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych w województwie świętokrzyskim

Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych w województwie świętokrzyskim

Pliki do pobrania