Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

"Cyfrowa szkoła" - Programy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Programy

Aktualnie znajdujesz się na:

"Cyfrowa szkoła"

"Cyfrowa szkoła"

SPRAWOZDANIE z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła” – luty 2014

SPRAWOZDANIA SZKÓŁ z realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła" (plik zip)

...............................................................

Wnioski szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w województwie świętokrzyskim w ramach pilotażu programu „Cyfrowa szkoła”:

Gmina Bodzechów - Szkoła Podstawowa w Chmielowie

Gmina Chęciny - Szkoła Podstawowa w Tokarni

Gmina Górno - Szkoła Podstawowa w Górnie

Gmina Jędrzejów - Szkoła Podstawowa nr 2

Gmina Kielce - Szkoła Podstawowa nr 12

Gmina Kielce - Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 11

Gmina Kluczewsko - Szkoła Podstawowa w Kluczewsku

Gmina Miedziana Góra - Szkoła Podstawowa w Ćmińsku

Gmina Morawica - Szkoła Podstawowa w Bilczy

Gmina Nowa Słupia - Szkoła Podstawowa w Starej Słupi

Gmina Ostrowiec Św. - Szkoła Podstawowa nr 10 w Ostrowcu

Gmina Sitkówka-Nowiny - Szkoła Podstawowa w Kowali

Gmina Staszów - Szkoła Podstawowa nr 2 w Staszowie

Gmina Stąporków - Szkoła Podstawowa nr 2 w Stąporkowie

Gmina Strawczyn - Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu

Gmina Zawichost - Szkoła Podstawowa w Czyżowie Szlacheckim

...............................................................

Rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych „Cyfrowa Szkoła”:

Pismo przewodnie

Instrukcja do rozliczenia dotacji

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

...............................................................

"Cyfrowa szkoła" - prezentacja ppt

Zestawienie załączników Nr 1 (kalkulacja kosztów) do wniosków dyrektorów szkół objętych dotacją w ramach rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno–komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”

Projekt umowy dotacji w sprawie udzielenia wsparcia finansowego środkami pochodzącymi z budżetu państwa na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK):

wariant 1
wariant 2

..............................................................

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach programu „Cyfrowa szkoła"

..............................................................

Pilotaż Rządowego programu „Cyfrowa szkoła" został przyjęty do realizacji przez Radę Ministrów na posiedzeniu, które odbyło się 3 kwietnia br. Rządowy program „Cyfrowa szkoła" będzie realizowany w formie pilotażu do sierpnia 2013 roku.

W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoły będą zobowiązane wykonać - w trakcie trwania programu pilotażowego - określone w programie zadania związane m.in. z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK.

Terminy:
- do 18 kwietnia br. publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego mogą składać wnioski o udział w programie do swoich organów prowadzących.
- do 30 kwietnia br. organy prowadzące szkoły powinny złożyć wnioski do wojewodów o udzielenie wsparcia finansowego dla prowadzonych przez siebie szkół zapewniając jednocześnie wkład własny w wysokości co najmniej 20% wartości zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.
- do 14 maja br. wojewodowie dokonają kwalifikacji szkół do udziału w programie.

Program realizuje Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy współpracy Kuratorium Oświaty w Kielcach.

Punkt konsultacyjny
Informacji o programie udzielają:
Anna Bugajniak - inspektor, Wydział Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach tel. 0-41 342-18-97 e-mail: bzfe18@kielce.uw.gov.pl
Emilia Machul-Frelik - inspektor, Wydział Funduszy Europejskich I Programów Pomocowych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach tel. 0-41 342-17-92 e-mail: bzfe31@kielce.uw.gov.pl
W sprawach dydaktycznych informacji udziela Paweł Szymoniak - wizytator, Wydział Nadzoru Pedagogicznego, Kuratorium Oświaty w Kielcach tel. 0-41 342-16-33 e-mail: pawel.szymoniak@kuratorium.kielce.pl

"CYFROWA SZKOŁA" - strona głowna programu: www.cyfrowaszkola.men.gov.pl

Wniosek o wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne w ramach programu Cyfrowa Szkoła
- załacznik nr 1 do wniosku

Wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego w ramach programu Cyfrowa Szkoła