„Bezpieczna i przyjazna szkoła” - rządowy program na lata 2014–2016. - Programy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Programy

Aktualnie znajdujesz się na:

„Bezpieczna i przyjazna szkoła” - rządowy program na lata 2014–2016.

Program na lata 2014–2016 jest kontynuacją Rządowego programu na lata 2008–2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 172/2008 z dnia 19 sierpnia 2008 r.), a także działań podjętych w 2013 r. w ramach kierunku polityki oświatowej państwa pn. „Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych” oraz priorytetu Ministra Edukacji Narodowej pn. „Rok Bezpiecznej Szkoły”.

Uchwała nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”

 

Wyniki naboru wniosków w roku 2016

- Protokół z posiedzenia Zespołu

- Zestawienie szkół z przyznanym dofinansowaniem

- Zestawienie szkół, którym nie przyznano dofinansowania

 

........................................................................

 

„Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną" - raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie świętokrzyskim w 2015 r.

........................................................................

Zadania rekomendowane na 2016 rok przez Wojewódzki Zespół Koordynujący rządowy program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na terenie woj. świętokrzyskiego.

Rządowy program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” - Raport ewaluacyjny 2015

........................................................................

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2015 roku.

Ogłoszenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.09.2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji, oświaty i wychowania w 2014 roku.

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej - otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań w zakresie edukacji, oświaty i wychowania.