Program "Bezpieczna+" - Programy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Programy

Aktualnie znajdujesz się na:

Program "Bezpieczna+"

Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” stanowi kontynuację i rozszerzenie Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, ustanowionego uchwałą nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r., w zakresie budowania współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, podnoszenia szkolnych standardów bezpieczeństwa, w tym procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, włączania rodziców uczniów w działania dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz tworzenia warunków do współpracy szkół z Państwową Strażą Pożarną w realizacji praktycznych zajęć, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Działania realizowane w ramach obydwu wymienionych wyżej programów będą miały charakter komplementarny. Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, zwany dalej „Programem”, kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Działania planowane w ramach Programu będą ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne oraz będą sprzyjać współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły.

Uchwała

Załącznik nr 1

Treść rozporządzenia

 

Wyniki naboru wniosków w roku 2017

Protokół

Wnioski nie spełniające wymogów formalnych

Wykaz szkół uszeregowany zgodnie z kolejnością ustaloną w wyniku oceny

Wykaz szkół, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego

Wykaz szkół, którym nie przyznano wsparcia finansowego

...........................................................

Wyniki dodatkowego naboru wniosków w roku 2016

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. oceny wniosków (nabór dodatkowy)

Wykaz szkół, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego (nabór dodatkowy)

Wnioski nie spełniające wymogów formalnych (nabór dodatkowy)

Wykaz szkół, którym nie przyznano wsparcia finansowego (nabór dodatkowy)

...........................................................

Wyniki naboru wniosków w roku 2016

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. oceny wniosków

Wykaz szkół, którym proponuje się udzielić wsparcia finansowego

Wnioski nie spełniające wymogów formalnych

Wykaz szkół, którym nie przyznano wsparcia finansowego

...........................................................

Wyniki naboru wniosków w roku 2015

Protokół

Wnioski uszeregowane wg oceny

Wykaz szkół ze wsparciem

Wnioski odrzucone

Pliki do pobrania

 • 111.85 KB
  Data publikacji : 01.10.2015 12:00
 • 721.66 KB
  Data publikacji : 01.10.2015 12:00
 • 192.62 KB
  Data publikacji : 01.10.2015 12:00
 • 60.78 KB
  Data publikacji : 01.10.2015 12:00
 • 381.01 KB
  Data publikacji : 01.10.2015 12:00
 • 132.42 KB
  Data publikacji : 01.10.2015 12:00
 • 250.31 KB
  Data publikacji : 01.10.2015 12:00