Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - Programy - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Programy

Aktualnie znajdujesz się na:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Do 30 października 2015 r. można składać wnioski o dofinansowanie zadań w ramach pierwszej edycji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, przewidzianego do realizacji w 2016 roku. Nabór wniosków ogłosiła wojewoda.

Na realizację programu dla województwa świętokrzyskiego przeznaczono 40.822.219 zł.  Dotacja na dofinansowanie jednego zadania może wynieść do 3 mln zł. Gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych. Powiat ziemski może skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem 50% kosztów kwalifikowanych dla każdego zadania. Jednocześnie dopuszcza się możliwość składania więcej niż jednego projektu przez gminy, w tym miasto na prawach powiatu oraz więcej niż dwóch projektów przez powiaty ziemskie.

W latach 2009-2015, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Edycja I i II, w naszym województwie wyremontowano, przebudowano lub zbudowano łącznie 553 447 m dróg powiatowych oraz 484 820 m dróg gminnych.

 

Szczegółowe informacje dot. naboru wniosków - pytania i odpowiedzi

 

Strona programu: drogi.kielce.uw.gov.pl