Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Certyfikat ISO - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Certyfikat ISO

Certyfikat ISO

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki był pierwszym w kraju urzędem administracji rządowej, który otrzymał (23 listopada 2001r.) certyfikat systemu jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001. Dokument ten przyznany został przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Dokument potwierdzał, że ŚUW spełnia wymagania normy w zakresie "wykonywania i koordynacji zadań administracji rządowej wynikających z powszechnie obowiązujących źródeł prawa dla dobra klienta oraz kształtowania społecznego zaufania do Państwa".

W uroczystości wręczenia certyfikatu wzięli udział zaproszeni goście, m.in.: Szef Służby Cywilnej, konsultanci Stowarzyszenia "Umbrella" (z którymi została opracowana strategia wdrożenia systemu jakości), reprezentanci Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji, byli wojewodowie, przedstawiciele władz centralnych i samorządowych.

Wdrażanie systemu jakości w urzędzie wojewódzkim rozpoczęło się w marcu 2001r.