Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Osiągnięcia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Osiągnięcia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Osiągnięcia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Główna Nagroda konkursu na "Najbardziej Nowoczesny Urząd Administracji Rządowej w roku 2005" w kategorii "Komputer i Internet Narzędziem Pracy i Dialogu"
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki jako pierwszy w kraju urząd aministracji rządowej otrzymał w 2001 roku Certyfikat Systemu Jakości zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie wykonywania i koordynacji zadań administracji rządowej wynikających z powszechnie obowiązujących źródeł prawa dla dobra klienta oraz kształtowania poczucia społecznego zaufania do Państwa.
Tytuł "Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Rządowej w roku 2001" w konkursie Przyjazna Administracja organizowanym przez Szefa Służby Cywilnej.
Wyróżnienie konkursu Świętokrzyska Nagroda Jakości 2003 w kategorii organizacji NON-PROFIT.
Główna Nagroda konkursu na "Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Rządowej w roku 2004" w kategorii "Za utrzymanie wysokich standardów jakości obsługi."
Wyróżnienie X edycji konkursu Polska Nagroda Jakości w 2004 roku w kategorii Organizacje Publiczne.
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki jako pierwszy w Polsce urząd administracji rządowej otrzymał w 2004 roku prestiżowe wyróżnienie w kategorii "Zaanngażowanie w doskonalenie" w konkursie EFQM - Europejskiej Nagrody Jakości.