Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Misja, polityka jakości i cele jakości - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Misja, polityka jakości i cele jakości

Misja, polityka jakości i cele jakości

Misją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach jest pełnienie służby publicznej w zakresie kompleksowej i profesjonalnej obsługi Klienta.

Polityka Jakości Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Nadrzędnym celem i misją Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach jest zaspokajanie potrzeb i spełnianie oczekiwań naszych klientów w zakresie świadczenia usług wysokiej jakości. Podstawowym obowiązkiem urzędnika jest bezstronne, uczciwe i terminowe załatwianie spraw oraz stworzenie przyjaznego klimatu i dogodnych warunków realizacji zadań zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami klientów.

Powyższe cele i zadania realizujemy poprzez:
W zakresie wysokiej jakości pracy Urzędu: 
1. Skrócenie terminu załatwiania spraw urzędowych.
2. Profesjonalne, bezstronne i zgodne z prawem załatwianie spraw Klientów.
3. Przyjazne i uprzejme traktowanie Klientów, w tym tworzenie przyjaznych relacji i konstruktywnej współpracy z organami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
4. Ciągłe poszerzanie zakresu stosowania systemów informatycznych wspomagających pracę w Urzędzie oraz dążenie do załatwiania spraw Klientów drogą elektroniczną.

W zakresie zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym:
1. Zapewnienie jawności przy realizacji zadań administracji publicznej z uwzględnieniem organiczeń wynikających z przepisów szczególnych.
2. Tworzenie i doskonalenie przejrzystych procedur postępowania przy realizacji zadań.
3. Podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie wiedzy merytorycznej, jak i świadomości zagrożeń korupcyjnych.
4. Stałe zwiększanie świadomości społecznej i promocję etycznych wzorców postępowania.

W zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji: 
1. Zapewnienie dostępności informacji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
2. Zapewnienie integralności informacji gwarantujące, że żadne dane nie zostaną zmienione w sposób niezgodny z obowiązującymi w Urzędzie zasadami. 
3. Zapewnienie poufności informacji powierzonych Urzędowi i przez niego przetwarzanych. 

Deklarujemy pełną realizację powyższych celów oraz podejmowanie wszelkich starań mających na celu doskonalenie i dostosowanie działalności Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego do wymagań i oczekiwań Klientów.Akceptuję
Wojewoda Świętokrzyski

Zatwierdzam
Dyrektor Generalny ŚUW

Kielce, 12 listopada 2009 r.