Informacja w sprawie pobytu w Polsce osób uciekających z Ukrainy Інформація щодо перебування в Польщі осіб, які втікають з України Information on the stay in Poland of persons fleeing from Ukraine X

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: (41) 342 11 06
 
Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu: dr n. hum. Sylwia Stoksik
 

Sekretariat  budynek: C, parter pok: 6

e-mail sekretariat.wzon@kielce.uw.gov.pl

pracujemy w godzinach: 7.30-15.30

Siedziba Wojewódzkiego Zespołu znajduje się przy al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach (wejście obok podjazdu dla osób niepełnosprawnych - parter, budynek C I )

Do zadań Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy międdzy innymi:

 1. Rozpatrywanie, jako organ II instancji, odwołań od orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanych przez powiatowe i miejskie zespoły orzekające, działające na terenie Województwa Świętokrzyskiego;
 2. Wydawanie decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia.

Bezpośredni nadzór nad orzekaniem o niiepełnosprawności sprawuje Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W skład Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wchodzą następujący członkowie:

 • przewodniczący,
 • sekretarz,
 • lekarze medycyny o specjalizacjach odpowiednich do chorób zasadniczych osób orzekanych,
 • psychologowie,
 • pedagodzy,
 • doradcy zawodowi,
 • pracownicy socjalni
 • fizjoterapeuci,
 • pielęgniarki.