Ważna informacja: zmiana trybu pracy ŚUW X

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

www.kielce.uw.gov.pl

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 
pok. 24, bud. A (parter)
al. XI Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 
tel.: +48 (41) 342 11 10, 342 11 99, 344 33 33, 987
fax: +48 (41) 342 14 03, 342 19 84, 344 48 32